Iets met Urban

Iets met Urban

Zeven podia hebben de ambitie om aan kennis- en netwerkopbouw te doen in het project Iets met Urban. Ideaal leidt dit tot een gezamenlijk festival gericht op jongeren in het najaar van 2021. Eerst gaan we verbindingen leggen – lokaal in de vorm van jongerenpanels – en provinciaal door het netwerk uit te breiden door aan te haken op Framed, Booster en Music Meeting. Met elkaar ontwikkelen we visie en kennis om onze ambities waar te maken.

In september 2021 organiseerde Cultuur Oost de bijeenkomst ‘Iets met Urban’ samen met de Vereniging Gelderse Podia en het Gelderland Renaissance hiphop-netwerk’. Onder de titel Iets Met Urban On Tour wordt in 2022 gewerkt aan het vergroten van het draagvlak voor jongerencultuur op lokaal niveau.

 

 

 

Kaart podia

Betrokken podia

Theater Stroud
DRU Industriepark
De Lindenberg
Theater de Molen
't Mozaïek
Theater de Fransche School
Cultura Ede