netwerk Vereniging Gelderse Podia


Netwerk Vereniging Gelderse Podia beoogt een verdere ontwikkeling en samenwerking van de podia met culturele instellingen, organisaties, netwerken en individuele artiesten en gezelschappen. Na oprichting van de VGP zijn wij onze activiteiten en contacten gaan richten op het culturele netwerk in de provincie. Zo is er door de structurele deelname van o.a. Cultuur Oost een professionelere inhoudelijke inbreng om het netwerk verder uit te bouwen. Ook onze contacten met het regionale initiatief 025 en de cultuurmakelaar als toehoorder binnen ons netwerkoverleg zorgen ervoor, dat er meer verbindingen ontstaan tussen de kleinere regionale instellingen en de grotere instellingen binnen de stedelijke regio’s. Ook wordt er nadrukkelijk verbinding gezocht door de podia met de jongerencultuur waaronder o.a.  Urban en ook wordt er gezocht naar vernieuwende creatieve vormen van cultuur en willen deze ondersteunen en faciliteren. We verbinden hiermee non-formals met formals. 

Met een vernieuwde informatieve website en het daarin opgenomen communicatieplatform, welke technisch en inhoudelijk wordt ondersteund door een klein en efficiënt secretariaat, zullen er bij de Netwerkvereniging Gelderse Podia zich steeds meer deelnemers aansluiten. Voor alle activiteiten, plannen, projecten en samenwerkingen met bijbehorende aanvragen is de rechtspersoon VGP een instrument voor de pragmatische en technische ondersteuning hiervan.  

 

“Het is belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is”

(uit regeerakkoord)

“Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio.”

(uit raad voor cultuur ‘Cultuur voor stad, land en regio’)

“Naast de regionale samenwerking waarbij overheden betrokken zijn, blijven we samenwerking in de sector stimuleren en ondersteunen.”

(uit Beleef het mee - Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2019 - Provincie Gelderland)

V-ticket
V-ticket De V staat voor virus, video, view en virtueel en is het ticket voor het ‘thuiskijken’. Belangrijk is dat het V-ticket een aanvulling is en zeker geen vervanging van het live bezoek aan het theater.’
Lees verder
Let's Include
De Lindenberg, ’t Mozaïek, Theater de Molen en Veluvine zijn aan de slag met het thema inclusie. We onderzoeken met elkaar waar vragen rondom dit thema liggen en hoe we met elkaar kennis en ervaring kunnen versterken.
Lees verder
Iets met Urban
Iets met Urban Zeven podia hebben de ambitie om aan kennis- en netwerkopbouw te doen in het project Iets met Urban.
Lees verder